A MAGYAR TENGERÉSZEK EGYESÜLETE AJÁNLJA:

Séllyi Károly Gyula (Illyés Károly) könyvei:

A szerző elérhetőségei, amin keresztül a könyvei megrendelhetők (az első és a második kötet is kapható): illyes.karoly@gmail.com valamint a +36-20/292-7816 mobil számon

A sorozat utolsó kötetében vethetünk (nem csak) röpke pillantást Észak, Közép,- és Dél-Amerika keleti és nyugati parti országaira. Alaszka kapujától a Tűzföldig, a szépségben tobzódó Hawaii-szigetektől a Karib térség szigetvilágáig szinte mindenhova eljutunk. Ezzel bezárul a kör. Világkörüli utunk végére értünk. És a magyar tengerhajózás végnapjaihoz. Agóniáját nem interpretálom, gyanítom soha senki nem fogja.
Ezt a könyvet (sorozatot) ajánlom a MAHART egykori tengerészeinek, kollégáknak, barátoknak, akikkel oly sok nagyszerű élményben osztozhattam.
És persze mindazoknak, akiknek sikerült felkelteni érdeklődésüket e nehéz, mégis nagyszerű hivatás iránt.

ELFOGYOTT!

Bikkes István - Nagyszékely István
Hajós legendák - legendás hajósok
Egy zárt és titkos Facebook csoportban hajósok, tengerészek sztoriznak és ezekből a bejegyzésekből készült a könyv.
Megrendelhető a 7 tenger internetes könyvesboltban - klikk ideLegÚjabb könyvajánlatunk:
Kiadja: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1000 pld-ban

PETIT REAL Könyvkiadó
1439. Budapest, Pf., 707.

Ákos György - Horváth József
Amerre szél visz, s hullám utat ád.
Avagy: magyar tengerészek a világ óceánjain, vitorlák alatt


A könyv azokat a magyar tengerészeket tárgyalja, akik osztrák, osztrák-magyar vagy külföldi kereskedelmi vitorlás hajókon szolgáltak, valamint, ezen hajók történetét.
Az első rész részletes összefoglalót nyújt Fiume és környékének történetéről, az osztrák, illetve az osztrák-magyar tengerészeti hatóságokról, és az Adria észak-keleti felének tengeri kereskedelméről. Ezen túlmenően, rész-fejezeteket találunk a Monarchia hajóépítéséről, a különböző hajóengedélyekről (kis-, és nagykabotázs, hosszújáratú hajó), a vitorlás hajó típusokról (beleértve a lokális típusokat is), hajózási társaságokról és hajótulajdonosokról, különös tekintettel Fiume környékére. A hajóköbözésről, a vas és acél kereskedelmi vitorlásokról, valamint a hajóportré-festészetről (belföldi és külföldi festők, kegyképfestők) szóló további fejezetrészek segítik az olvasót a téma jobb megértésében. Olyan speciális kérdésekről is szó esik, mint a magyar nevű vitorláshajók, vagy az ágyúk használata kereskedelmi vitorlásokon. A könyv részletesen tárgyalja a vitorlás hajókon zajló életet, és azt számos eddig nem publikált, vagy már elfeledett emlékiratból vett idézettel illusztrálja.
A második részben, több mint 40 alfejezetben, olyan osztrák, illetve osztrák-magyar vitorláshajók sorsa jelenik meg, amelyeken magyar tengerészek szolgáltak, hajósuhanctól kapitányig, valamint azok rövid életrajzai. A híres magyar tengerészek között olyan neveket találunk, mind Maderspach Sándor hajóskapitány, vagy Kehrer Rudolf, akinek pályáját lépésről lépésre követhetjük. A hajótulajdonosok között olyan híres nevek szerepelnek, mint a Cosulichok, vagy a Poschichok, de találkozunk magyar hajósgazdákkal is, mint Vasváry László kapitány (SZEGED), vagy Patkóczy Lajos (PADOSA).
A harmadik rész 17 alfejezetben tárgyalja azokat a magyar tengerészeket, akik külföldi vitorlás hajókon szolgáltak (Kompolthyak [apa és fia], Thurzó Gyula stb.), és megismerkedhetünk olyan híres vitorlás flottát működtető cégekkel, mint a német Laeisz és Woerman hajóstársaságok. Ezt a részt máig fennmaradt múzeumi vitorláshajók (PEKING és STAR OF ALASKA) eredeti színes fotói egészítik ki.
A szép kiállítású, 288 oldalas, A4 formátumú, keménykötésű könyv számos eredeti, eddig publikálatlan dokumentumokkal, valamint korabeli hajók fényképeivel és fekete-fehér illetve színes hajóképekkel van bőségesen illusztrálva.

Beszerezhető megrendeléssel:
Ákos György: 30-9965-919,
Horváth József Kpt.: 20-9559673


Nautica volt a neve a fiumei magyar tengerészeti akadémiának. Horváth József hajóskapitány könyvét ajánljuk... Az első hajózási törvényt Mária Terézia adta ki 1774 április 25-én. A felvilágosult uralkodó arra törekedett, hogy hajóin - a kereskedelmi hajókon is - az örökös tartományokból származó tisztek szolgáljanak. A hallgatóknak ösztöndíjat is alapított. A jelöltek előképzettsége nagyon változó volt, de legtöbbjük filozófiát is tanult korábban, sőt, képzett jogász is volt köztük. Az előírt képzés után kötelezően 3 év gyakorlat következett, s ezt az uralkodó 100 forint ösztöndíjjal könnyítette meg. Egy-egy hajótulajdonos több jelöltet is hajlandó volt a fedélzetre venni, ha azok kellően felruházottak, felfegyverzettek voltak, s meg tudták fizetni a napi 8 garas kosztpénzt. Idézet a törvényből.


Kecskés László cikke a Komáromi Klapka Múzeumról, melyben helyet kapott ddr Juba Ferenc tengerészeti gyűjteménye. A cikkben többek között ezt írják:
    Külön csoportosítás mutatja be sporthajózásunk kiemelkedő egyéniségeit és kockázatos vállalkozásait:
    Cselley László: Duna - Fekete-, Márvány-, Földközi-tenger - Adria;
    gróf Festetich Rudolf: Amerika - Új Guinea - Ausztrália;
    Dávidházy András: Csendes-óceán;
    Fa Nándor és Gál József föld körüli útját, valamint
    Kopár István egyetlen kikötéssel végrehajtott föld körüli vitorlázását.
    A kiállított tárgyak között szerepelnek a tengerjáró hajók egyes részei, pl. a krómacél hajótest egy darabja, hajóhor- gonyok, hajóharang, kormánykerék, hajó főtájoló-tartó, építési tábla, árbóclámpa stb.


a teljes cikk >>>>

Egy cikk a MATE pártoló tagjáról: Maurer Péterről, aki kiállítást rendezett Sopronban édesapja, a hajdani haditengerész gyűjteményéből. Idősebb Maurer Péter 1896-ban az erdélyi Medgyesen született, Sopronban hunyt el 1975-ben. Tizennyolc éves korában Brassóban önként jelentkezett tengerésznek. Mindig is büszke volt arra, hogy ő az első világháborúban tengerészként harcolt. A Zrínyi csatahajón, majd a híres Viribus Unitis hadihajón teljesített szolgálatot. A háborút követő években, immár soproniként mindig szomorúan gondolt arra, hogy az "Ő" hajóját, a Viribus Unitis-t 1918. október 31-én elsüllyesztették... klikk >>>> A cikk a Soproni CyberPressé


A Magyar Tengerészeti Gyűjteményről:A Museum.hu portál így mutatja be Juba Ferenc gyűjteményét.

Komárom város portálján képek a múzeumból