Cs. és Kir. Haditengerészeti lobogók és árbocjelvényekCs. Kir. Haditengerészeti kódlobogók és elhelyezésük

Cs. (és) Kir. Haditengerészeti kód- és jelzőlobogók

Cs. Kir. Haditengerészeti rangjelzések

Cs. és Kir. Haditengerészeti rangjelzések


AZ ÚJ HADILOBOGÓAz új hadilobogóról kivonatosan az 1915. október 11-én kelt Legfelsőbb Uralkodói jogszabály rendelkezett a haditengerészet új címerével együtt, melyet előzetesen Ausztria, Magyarország és az Uralkodó egyaránt elfogadott.

"Akarom, hogy Hadseregem zászlaja és Haditengerészetem lobogója közjogilag megfelelő jelképe legyen annak a kapcsolatnak, mely a Pragmatica Sanctio alapján az Osztrák-Magyar Monarchia két állama között fennáll!"

"Jóváhagyom tehát, hogy ... A színek alkalmazása tekintetében változatlan tengerészeti lobogón az Ausztriai-Ház címere és pajzsa mellett az ősi magyar vörös-fehér címer ábrázoltassék!"

.
kihagyás
.

... "A Haditengerészet, még egy meghatározandó napon, ugyan abban az órában felvonja a lobogót, amely átveszi Hajórajom minden dicső hagyományát.

Az ezek alapján szükségesek végrehajtásával Hadügyminiszteremet és Haditengerészetem parancsnokát bízom meg.

Kelt Bécsben, 1915. évi október hó 11-én.

Ferenc József s. k."


Az új lobogó rendszeresítését - az Uralkodó elhalálozása miatt - a háború befejezéséig elnapolták, mely végrehajtására a közös haditengerészetünk megszűnése miatt a továbbiakban már nem kerülhetett sor, de becsületét és dicsőségét örökre őrizzük.