A MAGYAR HADITENGERÉSZET KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE MEGSZŰNÉSÉIG

Földgolyónk 4/5-e tenger csupán 1/5-e szárazföld. Napjainkban magyar emberek többségének erről a 4/5-ről és tengerészetünk múltjáról általában nincsen sok fogalma. Különösen a maradék országunkban, amelytől ezer év után még a nemzetközileg, így az utódállamok által is elismert, maroknyi - 6 km hosszú - tengerpartunkat is elvette Trianon; holott a 20. század első felében közös haditengerészetünk már olyan erőt képviselt, mely realitásával számolniuk kellett a világ leghatalmasabb tengeri hatalmai stratégáinak is. Az I. Világháborúban a túlerőkkel szemben egyeduralta az Adriai - tengert, sikresen védelmezte partvidékét az invázió ellen, illetve megbízhatóan őrizte az albán-montenegrói fronton harcoló hadsereg utánpótlási vonalait. Felszíni harcászati egységei, tengeralattjárói és vízirepülőgépei ugyanakkor egészen a háború végéig rendszeresen hatékony támadásokat hajtottak végre az ellenséges támaszpontok és azok nyílt tengeri hajózási útvonalai ellen. Hadilobogóját 1918 okt. 31-én vonták be, mikor az Osztrák - Magyar Monarchia, amelyet közös Haditengerészetünk oly büszkén védelmezett, megszűnt. Az utolsó főparancsnoka magyar tengerész volt! Ezen hiányos ismeretek pótlására folyamatában ismertetjük a magyar haditengerészet kialakulását és fejlődését annak megszűnéséig, illusztrációkkal vázlatos formában.

A honfoglalás előtti és alatti időszak

Őseink eredetéről
,
ázsiai életéről homályos, elmosódó hagyományok emlékeztetnek. Ami biztos, hogy eleink az 5.század idején elhagyva ősi szállásterületüket a Magna Hungáriát, felkerekedtek...
Az Árpádház alatti időszak

Árpád által nyert új haza földrajzi
jelképei a Duna, Tisza, Dráva és Száva folyók, már Géza fejedelem uralkodása alatt meg lettek jelenítve az eredeti formájú honfoglalás lobogóján, annak vörös alapján ezüstszínű stráfokkal...
Az Anjou kor

Az Árpádház kihalása után
visszaszállt a nemzetre a királyválasztás joga. Az Árpádházból nem élt egyetlen férfiivadék sem...
Perszonálunióban a Német-Római császársággal
1433 - 1806


Ezen közös államszervezet Zsigmond magyar király kezdeményezésére alakult ki, aki 1386-ban jött be országunkba, hogy novigrádi fogságából kiszabadítsa feleségét Mária királynőt. Ekkor a magyar rendek többsége mint brandemburgi őrgrófnak, IV. Károly német-római császár fiának bizalmat szavazott és...