Tagjaink személyes dokumentumai


Dávidházy András tengerészkapitány szolgálati könyve

A könyvre kattintva megtekinthető a könyv összes oldala

Rajkai (Rottár) Iván
tengerészkapitány szolgálati könyve

Rajkai (Rottár) Iván tagsági könyve (Magyar Tengerésztisztek Egyesület)

Voszka Sándor személyi kartonja 1930-41 között

Voszka Sándor személyi kartonja 1930-41 között

Shorly Pass, partralépési engedély Alexandriában (Egyiptom)
Aláírt DETERT lobogó az M/S Balatonról

Molnár Péter gépápoló munkakönyve 1963-ból

Molnár Péter gépápoló munkakönyve 1963-ból

Bejrúti partralépési engedély, 1969. május 20.

Argentin partralépési engedély, ujjlenyomattal, mint a bűnözőknél szokás...
Repülőorvosi vizsgálat adataiból kivonat

Dozvola, azaz jugoszláv partralépési engedély

Egészségügyi könyv

Oltási könyv címlapja

Oltási könyvben a kolera elleni védőoltások

Oltási könyvbe való kolera védoltási betétlap
Gyógyszerkönyv eleje
Gyógyszerkönyv egy oldala

Az alábbi dokumentumokat capt. Bauer József nyugalmazott hosszújáratú tengerészkapitány bocsájtotta rendelkezésjünkre.Patent

Patent

Patent

Patent

Patent

Patent

Képesítések

Képesítések

Képesítések

Képesítések

Képesítések

Tengerészkönyv

Tengerészkönyv

Tengerészkönyv

Tengerészkönyv