fejléckép

Klubdélután 2018. 02. 15.

MATE klubdélután 2018. 02. 15.
Új helyén a Grinzingi Borozóban tartotta a MATE éves munkaterve szerinti összejövetelét.

Garadnai András megemlékezett a DETERT első igazgatójáról az 1950 február 4.-én mártír halált halt Roediger-Schluga Miklósról, ismertetve életútját,a magyar tengerhajózás érdekében kifejtett kiváló és példamutató szakmai tevékenységét. Kihangsúlyozta, hogy a magyar tengerészek vértanúnak kijáró tisztelettel és kegyelettel megőrzik meg őrzik emlékét.

Ezt követően az Elnök tájékoztatást adott a győri Széchenyi István Egyetemen a Duna-tengerhajózásunk történetéről rendezett kiállítás nagy médiaérdeklődést kiváltó megnyitójáról, az Egyesület Cégbíróságon folyó változásjelentési eljárásáról, az Egyesület honlapjának korszerűsítéséről. Bejelentette, hogy Hadnagy Gábor úr átnyújtotta írásos lemondását gazdasági elnökhelyettesi tisztségéről, melyből 2018. február 28.-ával távozik. Az Elnök sajnálatát fejezte ki távozása miatt és megköszönve több évtizedes áldozatos munkáját kérte, hogy a jövőben is legyen aktív részese az egyesületi munkának.

Tekintettel erre, valamint az érvényben lévő jogszabályokra, az Elnök megbízta Maurer Pétert, hogy 2018 március 1-től lássa el a z Egyesületetek Pénzkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a pénztárosi feladatokat. A megbízást Maurer úr elfogadta.

Elnök bejelentette, hogy Zsigmond Gábor úr cégvezetése alatt működő könyvelési cég vállalta, hogy a MATE részére elvégzi a szükséges és előírt könyvelési feladatokat.

Tekintettel arra, hogy Zsigmond úr jelenleg az Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke, így összeférhetetlenség miatt távoznia kell a bizottságból.

Mindezeket figyelembe véve a 2018. március 29.-én megtartandó éves közgyűlésen rendkívüli tisztújítási napirendben kell gondoskodni a lemondott elnökhelyettes, az Ellenőrző Bizottság elnöke és egy tagjának választás útján történő pótlásáról. Erre irányulóan Elnök úr felkérte a Jelölő Bizottság vezetőjét Nemesdaróczi Istvánt, hogy a bizottság kezdje meg munkáját és jelöltjeit terjessze a közgyűlés elé.

Hadnagy Gábor úr a készülő könyvünk második részéhez kért mindenkit, hogy a birtokában lévő fényképeket, vagy más megjelentetni javasolt dokumentumokat bocsássa a Szerkesztő Bizottság részére, azaz adja át vagy küldje meg neki.

A jelenlévő 32 fő nyugtázta az elhangzottakat és megelégedését fejezte ki a kulturáltabb körülményeket biztosító új helyszín tekintetében.

Fel↑